Publikacje historyczne - MAPY

 

Lubin na tle Dolnego Śląska

   Prezentujemy zestaw osiemnastu historycznych map składających się na plenerową wystawę pt.: „Lubin na tle Dolnego Śląska”. Ekspozycja została przygotowana przez Centrum Kultury „Muza” i Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe”. Na wszystkich prezentowanych mapach odnaleźć można oczywiście miasto Lubin. Reprodukcje prezentowane są w układzie chronologicznym - najstarsza eksponowana mapa powstała w 1544 roku, a pochodzi z dzieła S. Mustera pt.: „Cosmographia”, najmłodsza jest „Mapa Powiatu Lubińskiego” wydana w 1949 roku we Wrocławiu. Każdej z prezentowanych map towarzyszy szczegółowy opis, zawierający źródło jej pochodzenia i datę powstania. Wystawa jest elementem projektu kilku plenerowych ekspozycji historycznych o edukacyjnym charakterze.


 

Mapa sztabowa z okręgu lubińskiego z 1933 roku (Messtischblatt nr.4633)

 


 

Mapa księstwa legnickiego z połowy XVIII wieku [w:] Friedrich Bernhard Wernher, Topographia oder Prodromus Delineati Principatus Lignicensis Bregensis, et Wolaviensis, 1744-1768

 


 

Plan sytuacyjny lubińskiego wzgórza zamkowego z 1853 roku

 


 

Mapa okręgu Rudna z połowy XVIII wieku [w:] Friedrich Bernhard Wernher, Topographia oder Prodromus Delineati Principatus Lignicensis Bregensis, et Wolaviensis, 1744-1768

 


 

Mapa Ziemi Lubińskiej z połowy XVIII wieku [w:] Friedrich Bernhard Wernher, Topographia oder Prodromus Delineati Principatus Lignicensis Bregensis, et Wolaviensis, 1744-1768

 


Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie zdjęć, tekstów oraz innych elementów bez zgody Serwisu zabronione.

2010 © Ośrodek Kultury "Wzgórze Zamkowe"