Ex libris

Prezentujemy zestaw kilkunastu ex librisów poświęconych postaci Mikołaja Pruzi. Ex librisy wykonane zostały na potrzeby nieistniejącego już konkursu organizowanego w Lubinie od 1983 do 2003 roku przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubińskiej.

Przedsięwzięcie pierwotnie nosiło nazwę „Konkurs na Exlibris i Małą Formę Graficzną im. Mikołaja Pruzi” (1983 r.), następnie „Biennale Małej Formy Graficznej im. Mikołaja Pruzi” (1985-1987 r.), by ostatecznie przyjąć nazwę „Międzynarodowe Biennale Grafiki w technikach metalowych im. Mikołaja Pruzi – CUPRUM” (do 2003 r.).

{joomplucat:263 limit=all|columns=5}

1. Mariaelisa Leberoni (Włochy)
„Ex libris”, 1987 r.

2. Leszek Kowalczyk
„Ex libris Andrzeja Owczarka”, 1987 r.

3. Georg Opdenberg (Niemcy)
„Ex libris – Nicholas Pruzie”, 1985 r.

4. Paweł Szydło
„Ex libris – Mikołaj Pruzio”, 1983 r.

5. Michał Wituszyński
„Poświęcam Mikołajowi Pruzi”, 1987 r.

6. Leszek Chrząstek
„Ex libris – Lubin”, 1987 r.

7. Vladimir Dollezel (Rosja)
„Ex libris Stefana Skrzypka”, 1984 r.

8. Ryszard Baloń
„Ex libris – Mikołaj Pruzio”, 1985 r.

9. Marian Klincewicz
„Ex libris Andrzeja Owczarka”, 1985 r.

10. Jana Krejcowa (Rosja)
„Ex libris Mikołaja Pruzi”, 1985 r.

11. Stanisław Para
„Ex libris Mikołaja Pruzi”, 1987 r.

12. Otakar Marik (Rosja)
„Ex libris – Miejska Biblioteka Publiczna w Lubinie”, 1983 r.

13. Fred Walther (Niemcy)
„Ex libris  Lubin”, 1985 r.

14. Andrzej Szklarczyk
„Ex libris  Lubin”, 1987 r.

15. Paweł Szydło
„Ex libris – Nicolaus Pruzio”, 1983 r.

16. Vladimir Dolezel
„Ex libris Mikołaja Pruzio”, 1985 r.

17. Paweł Szydło
„Ex libris – Mikołaj Pruzio”, 1985 r.

Lubin sprzed lat na pocztówkach

Zapraszamy do zapoznania się z planszami historycznej wystawy plenerowej pt. „Lubin sprzed lat”. Ekspozycja składa się z trzydziestu jeden plansz prezentujących pocztówki z początku XX wieku z wizerunkami  wówczas najbardziej charakterystycznych lubińskich miejsc i budynków.

Początki kartek pocztowych to pierwsze lata drugiej połowy XIX wieku. Ta forma komunikacji społecznej od razu znalazła wielu zwolenników. Niewątpliwie miał na to wpływ rozwój przemysłu i transportu, a także rozwój turystyki. Bezsprzecznie ważnym elementem był także patriotyzm lokalny. Każdy chciał pochwalić się własnym miastem, pokazać jego atuty. Nie bez znaczenia będzie tutaj fakt, iż każda większa miejscowość posiadała swoją drukarnię, w której tłoczono także kartki pocztowe. Pocztówki prezentowane na niniejszej wystawie pochodzą ze zbiorów Pana Mirosława Tomczaka, Piotra Bieruty, Janusza Jasińskiego oraz Maćka Madejszy.

{joomplucat:264 limit=all|columns=5}

Zagłębie Miedziowe w latach 1956-1990

Wystawa historyczna „Zagłębie Miedziowe 1956-1990” składa się z 40 plansz przygotowanych z materiałów Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Oddział w Legnicy, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Dział Dokumentów Życia Społecznego, Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubińskiej, Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie, Towarzystwa Ziemi Głogowskiej, zbiorów prywatnych Krzysztoka Raczkowiaka, Jarosława Maliniaka oraz Barbary Techmańskiej i Marka Zawadki. Intencją autorów wystawy było rzetelne przedstawienie niektórych aspektów życia społecznego w Zagłębiu Miedziowym w latach 1956-1990.

Koncepcja wystawy: dr Barbara Techmańska, dr Marek Zawadka

Wybór zdjęć: Małgorzata Broniecka, Beata Kurpińska, Tomasz Pulwer, Marek Zawadka

Przygotowanie techniczne: Grzegorz Polewczyk, Tomasz Pulwer

Podpisy pod zdjęciami pochodzą z materiałów archiwalnych - wybór: Tomasz Pulwer, Marek Zawadka

Koncepcja oraz realizacja plastyczna; przygotowanie do druku: Tomasz Pulwer

Organizator: Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe”, Centrum Kultury „Muza” w Lubinie

{joomplucat:266 limit=all|columns=5}

Zbrodnia Lubińska '82

Wystawa historyczna „Zbrodnia Lubińska '82” składa się z 32 plansz przygotowanych z materiałów Archiwum Państwowego w Legnicy, Instytutu Pamięci Narodowej - Oddział Wrocław, Archiwum Zarządu Regionu NSZZ Solidarność „Zagłębie Miedziowe” oraz ze zbiorów Stanisława Śniega.

Wybór tekstów i fotografii: dr Marek Zawadka

Fotografie: Krzysztof Raczkowiak, Jerzy Kosiński

Organizator: Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe”, Centrum Kultury „Muza” w Lubinie

{joomplucat:265 limit=all|columns=5}