Lubin - Wieża ciśnień

Wieża ciśnień
(nr rej.: 966/L z 17.02.1992)

 

Wieżę zbudowano w 1906 roku przez firmę braci Huber z Wrocławia. Funkcję zbiornika wody, służącego do zapewnienia stabilnego ciśnienia w pobliskim wodociągu wieża spełniała do 1945 roku. Do początków lat 50-tych XX wieku wykorzystano ją jako stację transformatorową. Następnie należała do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, które przekazało ją lubińskiemu harcerstwu. Opiekę nad nieużytkowanym obiektem pełniło także Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubińskiej. Obecnie wieża stanowi własność prywatną.


Obiekt wzniesiony został na planie ośmioboku z masywnymi żelbetowymi przyporami w poziomie przyziemia. Wysokość czterokondygnacyjnego budynku wynosi 37 m. Trzon wieży, na poziomie trzeciej kondygnacji, przechodzi w okrąg, co zaakcentowane zostało wydatnym gzymsem. Ośmioboczną głowicę wieży wieńczy ceramiczny dach zakończony latarnią. Głowica mieściła zbiornik wodny o żelbetowej konstrukcji. Zastosowanie takiej konstrukcji w 1906 roku było rozwiązaniem nowatorskim.

opr. Piotr Bieruta