Lubin - Ruiny zamku

Ruiny zamku
(nr rej.: 1113 z 4.07.1964)

 

Pozostałościami ruin książęcego zamku w Lubinie są jego fundamenty, z czytelnym układem piwnic. Zostały one odsłonięte na potrzeby badań archeologicznych przeprowadzonych w 1998 roku i następnie zasypane.
Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1312 roku. Był on ulokowany bezpośrednio za ówczesnym organizmem miejskim, po jego wschodniej stronie. Zamek został wzniesiony najprawdopodobniej z inicjatywy księcia żagańskiego Konrada II w końcu wieku XIII. Była to obronna wieża mieszkalna, zbudowana z kamienia na planie prostokąta o wymiarach 13x10,5 metra. W pierwszej połowie XIV wieku została ona zniszczona. W okresie panowania w Lubinie księcia Ludwika I Brzeskiego zamek został rozbudowany. W latach 1348-53 powstała warownia na planie prostokąta otoczona murami obwodowymi. Wjazd na teren zamku prowadził przez budynek bramny, w północnej części dziedzińca była usytuowana wolnostojąca wieża. Obok bramy znajdowała się kaplica dostawiona na zewnątrz do murów obwodowych. Pierwotnie miała w ścianie wschodniej wnękę ołtarzową, do której w XVIII w. dobudowano wieloboczne prezbiterium. W roku 1428 zamek był bezskutecznie oblegany przez wojska husyckie. W okresie renesansu został wzniesiony budynek mieszkalny w południowej części dziedzińca. Zamek uległ zniszczeniu w czasie wojny trzydziestoletniej. Po tych zniszczeniach odbudowano tylko w stylu barokowym kaplicę. Pozostałej części zamku nie odbudowano, a jego istniejące ruiny uległy dalszemu uszkodzeniu w 1945 roku. Zamkowe relikty (uszkodzone mury obwodowe budynków mieszkalnych) zostały rozebrane w końcu lat 50-tych XX wieku.

opr. Piotr Bieruta

 

 

ZOBACZ PREZENTACJĘ W SERWISIE YOU TUBE

 

 

Literatura:
Bohdan Guerguin Zamki śląskie, Warszawa 1957
Alicja Karłowska-Kamzowa Fundacje artystyczne księcia Ludwika Brzeskiego, Opole-Wrocław 1970
Konrad Klose Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924
Stanisław Medeksza, Małgorzata Niemczyk Wyniki badań architektoniczno-archeologicznych i problematyka konserwatorska ruin zamku w Lubinie. Prace Naukowe Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej nr 13, Studia i materiały nr 6, Wrocław 1980.
Jerzy Pilch Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Mirosław Przyłęcki Zabytki Lubina Legnickiego, Szkice Legnickie, t.II,1965
Henryk Rusewicz Zamki, dwory i pałace powiatu lubińskiego, Lubin 2009
Bogusz G. Steinborn Lubin, Wrocław 1969
Silesia, oder Schlesien In historischer, romantischer und malerischer Beziehung, Glogau 1841
Zabytki Sztuki w Polsce. Śląsk, (praca zbiorowa pod red. Sławomira Brzezickiego, Christine Nielsen, Grzegorza Grajewskiego, Dietmara Poppa), Warszawa 2006