Lubin - Kaplica, ul. M. Skłodowskiej-Curie 46 (ob. sala sportowa)

Kaplica - ul. M. Skłodowskiej - Curie 46 (obecnie sala sportowa)
(nie uwzględniono w Krajowym Rejestrze Zabytków)