Dziesław - Park

Dziesław (Deischlau)

 

Park
(nr rej.: 540/L z 19.06.1979)

 

Początki parku w Dziesławiu sięgają lat 30-tych XVIII stulecia. Romantyczny charakter założenie zyskało w I połowie XIX wieku.


Park rozciąga się po południowej stronie pałacu, jego układ jest nieregularny. Całość zamyka trakt spacerowy. Charakterystycznym elementem kompozycyjnym założenia jest rozległa polana widokowa. Polana usytuowana jest bezpośrednio za pałacem, w centrum układu parkowego. Polanę otaczają skupiska drzew, strumień oraz, od strony północnej, ozdobny staw. We wschodniej części założenia znajdują się ruiny budynku klasycystycznej oranżerii. Obecny stan założenia parkowego, pomimo postępującej ruiny pałacu i oranżerii, jest stosunkowo dobry. Czytelne są ścieżki spacerowe, w większości przetrwał historyczny drzewostan. Układ zakłócony został przez niekontrolowany rozrost roślinności. W składzie gatunkowym drzewostanu przeważają dęby szypułkowe, lipy drobnolistne, platany i wiązy.

opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Alexander Duncker Die ländlichen Wohnsitze, Schlösser und Residenzen der ritterschaftlichen Grundbesitzer in der preußischen Monarchie… Berlin 1857 - 1883
Henryk Ciesielski, Hanna Wrabec Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997
Konrad Klose Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924
Henryk Rusewicz Świątynie powiatu lubińskiego, Lubin 2006
Henryk Rusewicz Zamki, dwory i pałace powiatu lubińskiego, Lubin 2009
Jerzy Pilch Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Zabytki Sztuki w Polsce. Śląsk, (praca zbiorowa pod red. Sławomira Brzezickiego, Christine Nielsen, Grzegorza Grajewskiego, Dietmara Poppa), Warszawa 2006