Stara Rudna - Park

Stara Rudna (Alt Raudten)

 

Park
(nr rej.: 460/L z 17.07.1976)

 

Park romantyczny w Starej Rudnej powstał w I połowie XIX stulecia. Założenie wykonano z wykorzystaniem, istniejącego od XVIII stulecia, ogrodu ozdobnego.


Do czasach obecnych park zachował swe pierwotne granice. Wytycza je lokalna droga oraz obrzeżne trakty spacerowe. Na osi rezydencji przetrwał długi kanał wodny, zakończony z dwóch stron owalnymi rozszerzeniami. Wzdłuż obrzeży tego kanału wytyczone są ścieżki, przebiegające po nasypach. W układzie kompozycyjnym czytelne jest także niewielkie wzniesienia, na którym znajdował się pawilon w formie świątyni Sybilli. Po tym budynku przetrwały jedynie resztki cokołu. Ponadto obszar parkowy przecinają liczne, nieregularnie rozplanowane ścieżki spacerowe oraz kanały wodne. W składzie gatunkowym drzewostanu dominują dęby szypułkowe, graby pospolite, lipy drobnolistne i świerki pospolite. Najstrszym drzewem jest ponad 200-letni dąb szypułkowy.

opr. Piotr Bieruta, Paula Chruściel

Literatura:
Alexander Duncker Die ländlichen Wohnsitze, Schlösser und Residenzen der ritterschaftlichen Grundbesitzer in der preußischen Monarchie… Berlin 1857 - 1883
Henryk Ciesielski, Hanna Wrabec Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997
Konrad Klose Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924
Henryk Rusewicz Świątynie powiatu lubińskiego, Lubin 2006
Henryk Rusewicz Zamki, dwory i pałace powiatu lubińskiego, Lubin 2009
Jerzy Pilch Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Robert Weber Schlesische Schlosser T. 1-3. Dresden 1909-1913
Zabytki Sztuki w Polsce. Śląsk, (praca zbiorowa pod red. Sławomira Brzezickiego, Christine Nielsen, Grzegorza Grajewskiego, Dietmara Poppa), Warszawa 2006
http://www.rudna.pl/index.php/gmina-rudna/historia