Stara Rudna - Pałac (ruina)

Stara Rudna (Alt Raudten)

 

Pałac (ruina)
(nr rej.: 1511 z 27.01.1966)

 

Barokowy pałac w Starej Rudnej został wybudowany około 1710 roku dla rodu von Nostitz. Wzniesiono go w miejscu starszej, skromniejszej rezydencji. Obiekt został nieznacznie przebudowany w I połowie XIX stulecia. Znacznie zniszczony podczas działań wojennych w 1945 roku pozostaje w stanie daleko posuniętej ruiny.


Pałac jest założeniem trójskrzydłowym, piętrowym, podpiwniczonym. Wzniesiony jest na planie podkowy, otwartej w stronę rozległego założenia parkowego. Wejście główne do rezydencji usytuowane jest od zachodu, prowadzi przez barokowy portal z piaskowca. W naprożu portalu znajduje się XVII wieczny kartusz herbowy ówczesnych właścicieli pałacu. Elewacje pałacu zdobiły, zachowane fragmentaryczne, podziały pilastrowe. Sale parteru posiadały sklepienia kolebkowe z lunetami oraz sklepienia żaglaste.

opr. Piotr Bieruta

 

 

Literatura:
Alexander Duncker Die ländlichen Wohnsitze, Schlösser und Residenzen der ritterschaftlichen Grundbesitzer in der preußischen Monarchie… Berlin 1857 - 1883
Henryk Ciesielski, Hanna Wrabec Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997
Konrad Klose Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924
Henryk Rusewicz Świątynie powiatu lubińskiego, Lubin 2006
Henryk Rusewicz Zamki, dwory i pałace powiatu lubińskiego, Lubin 2009
Jerzy Pilch Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Robert Weber Schlesische Schlosser T. 1-3. Dresden 1909-1913
Zabytki Sztuki w Polsce. Śląsk, (praca zbiorowa pod red. Sławomira Brzezickiego, Christine Nielsen, Grzegorza Grajewskiego, Dietmara Poppa), Warszawa 2006
http://www.rudna.pl/index.php/gmina-rudna/historia