Stara Rudna - Kościół (ruina)

Stara Rudna (Alt Raudten)


Kościół (ruina)
(nr rej.: 1512 z 27.01.1966)

 

Świątynia w Starej Rudnej w dokumentach źródłowych wymieniona została po raz pierwszy w 1366 roku. Trzon budowli, której ruiny przetrwały do dzisiaj pochodzi z przełomu XIV i XV stulecia. Od wieku XVI obiekt służył społeczności ewangelickiej. W XVIII stuleciu został przebudowany (nowe prezbiterium). W roku 1945 uległ częściowemu zniszczeniu i od tego czasu popada w ruinę.


Świątynia jest budowlą murowaną, orientowaną, z dwuczłonową zwężającą się nawą główną i węższym prezbiterium, które jest trójbocznie zakończone. Do korpusu nawowego od strony północnej przylega zakrystia, od strony południowej kruchta. Całość niegdyś wieńczyły dachy dwuspadowe, a wnętrze zamykały sklepienia kolebkowe z lunetami. W przestrzeni nawowej przetrwały fragmenty empor oraz relikty płyt nagrobnych. Wokół kościoła znajduje się cmentarz, zamknięty kamiennym murem (zachowanym częściowo).

opr. Piotr Bieruta

 

 

Literatura:
Alexander Duncker Die ländlichen Wohnsitze, Schlösser und Residenzen der ritterschaftlichen Grundbesitzer in der preußischen Monarchie… Berlin 1857 - 1883
Henryk Ciesielski, Hanna Wrabec Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997
Konrad Klose Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924
Henryk Rusewicz Świątynie powiatu lubińskiego, Lubin 2006
Henryk Rusewicz Zamki, dwory i pałace powiatu lubińskiego, Lubin 2009
Jerzy Pilch Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Robert Weber Schlesische Schlosser T. 1-3. Dresden 1909-1913
Zabytki Sztuki w Polsce. Śląsk, (praca zbiorowa pod red. Sławomira Brzezickiego, Christine Nielsen, Grzegorza Grajewskiego, Dietmara Poppa), Warszawa 2006
http://www.rudna.pl/index.php/gmina-rudna/historia