Rynarcice - Park

Rynarcice (Groß Rinnersdorf)

 

Park
(nr rej.: 628/L z 11.05.1982)

 

Po zachodniej stronie rezydencji znajdują się relikty parku naturalistycznego, założonego w XIX stuleciu.


Głównym elementem założenia parkowego była polana usytuowanej bezpośrednio za budynkiem pałacu. Za polaną skoncentrowano parkowy drzewostan. Całość przez środek przecinała droga, która od strony zachodniej łączyła się z aleją grabów, zamykającą park od północnego-zachodu. W południowo-wschodnim narożnik założenia usytuowany był staw hodowlany. Obecnie historyczny układ parku został prawie w zupełności zatarty. Na terenie polany zbudowano budynki gospodarcze. Nastąpił znaczy ubytek drzewostanu, a południową część parku zarósł las.

opr. Piotr Bieruta