Rynarcice - Pałac

Rynarcice (Groß Rinnersdorf)

 

Pałac
(nr rej.: 641/L z 18.04.1983)

 

Pałac w Rynarcicach został zbudowany w II połowie XVIII stulecia w miejscu starszej rezydencji. Obiekt został rozbudowany w końcu XIX wieku. W roku 1973 dokonano zmiany układu pomieszczeń zabytku.


Korpus pałacu wzniesiony został na planie prostokąta. Posiada podpiwniczenie, dwie użytkowe kondygnacje i częściowo użytkowe poddasze. Od strony zachodniej został rozbudowany w kształcie litery T o neobarokową przebudówkę, ujętą tarasami i wieżyczką, mieszczącą klatkę schodową. Fasada budynku znajduje się od strony wschodniej, na jej osi ulokowany jest parterowy portyk z tarasem. Całość wieńczą dachy łamane z naczółkami i lukarnami w dolnej połaci. Przed fasadą znajduje się dziedziniec otoczony zabudowaniami folwarcznymi, wśród których zabytkowe: dwie oficyny, obora z 1904 roku oraz chlew.

opr. Piotr Bieruta