Rynarcice - Kościół fil. pw. św. Marcina

Rynarcice (Groß Rinnersdorf)


Kościół fil. pw. św. Marcina
(XV, XVIII, nr rej.: 544/L z 14.04.1981)

 

Świątynia w Rynarcicach wzniesiona została w II połowie XV stulecia. Obiekt przebudowywany był w XVIII i dwukrotnie w XIX stuleciu.

Zniszczony w wyniku działań wojennych w 1945 roku, został odbudowany po roku 1971.


Jest to kościół orientowany, salowy, z zakrystią od strony północnej i kruchtą od zachodu. Prezbiterium jest węższe od nawy o szerokość dwu-arkadowych podcieni, znajdujących się w południowej elewacji. Na sklepieniu tych podcieni podwieszony był dzwon. Całość wieńczy ceramiczny, dach dwupołaciowy. W murach kościoła zachowały się dwa gotyckie profilowane portale i trzy renesansowe nagrobki z XVI wieku.

opr. Piotr Bieruta