Radomiłów - Park

Radomiłów (Thielau)

 

Park
(nr rej.: 626/L z 25.05.1982)

 

Założenie parkowe w Radomiłowie otacza budynek pałacu i składa się z dwóch części. Jedną częścią jest park założony w I połowie XIX wieku, druga to ogród z początku XX stulecia.

Starsza część założenia znajduje się po południowej stronie pałacu. Była ona związana z pierwotnym (niezachowanym) budynkiem radomiłowskiej rezydencji, do której od strony zachodniej prowadziła reprezentacyjna droga dojazdowa. W związku z rozbudową założenia parkowego w 1905 roku układ najstarszej części parku trudny jest do pełnego odtworzenia. W wyniku budowy nowego budynku pałacowego założenie zostało powiększone. Powstały nowe ścieżki spacerowe i droga dojazdowa do pałacu, przed którym powstał gazon. Założenie parkowo-pałacowe utrzymane jest dobrym stanie. W składzie gatunkowym drzewostanu przeważają graby pospolite, dęby szypułkowe i jesiony.

 

opr. Piotr Bieruta, Paula Chruściel

Literatura:
Henryk Ciesielski, Hanna Wrabec Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997
Konrad Klose Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924)
Henryk Rusewicz Zamki, dwory i pałace powiatu lubińskiego, Lubin
http://www.rudna.pl/index.php/gmina-rudna/historia