Radomiłów - Pałac

Radomiłów (Thielau)


Pałac
(nr rej.: 733/L z 26.06.1986)

 

Pałac w Radomiłowie został zbudowany w 1905 roku dla ówczesnego właściciela majątku Aleksandra von Ballesterm, którego rodzina wywodziła się aż z Sabaudii w południowo-wschodniej Francji. W czasie II wojny światowej pałac był użytkowany jako szpital wojskowy. Po wojnie w niezniszczonym obiekcie mieścił się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie pałac znajduje się w rękach prywatnych.


Pałac wzniesiony jest na planie wydłużonego prostokąta. Budynek jest dwupiętrowy i  jedenastoosiowy. Główne wejście do rezydencji poprzedza arkadowy, jednokondygnacyjny ganek, po którego północnej stronie znajduje się ryzalit, zakończony półkolistym szczytem. Kolejny ryzalit usytuowany jest na osi elewacji przeciwległej (wschodniej), on także zwieńczony szczytem półkolistym. W tympanonie wschodniego szczytu umieszczono relief w postaci herbu rodu von Ballesterm oraz łacińską inskrypcję Nulla me terrent (Niczego się nie boję). Budynek nakryto dachem mansardowym z lukarnami.

opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Henryk Ciesielski, Hanna Wrabec Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997
Konrad Klose Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924)
Henryk Rusewicz Zamki, dwory i pałace powiatu lubińskiego, Lubin
http://www.rudna.pl/index.php/gmina-rudna/historia