Nieszczyce - Dwór

Nieszczyce (Nistitz)


Dwór
(nr rej.: 734/L z 30.07.1986)

 

Dwór w Nieszczycach wzniesiony został w I połowie XVIII wieku. Jego modernizacje miały miejsce w 1800 i 1899 roku.


Dwór jest budowlą piętrową z użytkowym poddaszem, założoną na planie prostokąta. Elewacje dłuższych boków obiektu są dziewięcioosiowe, krótszych pięcioosiowe. Na osi budynku, ponad fasadą i elewacją ogrodową znajdują się facjaty zakończone trójkątnymi przyczółkami. Dwór zwieńczony został dwuspadowym dachem łamanym z naczółkami i powiekami. Jego dekoracja zewnętrza opiera się na pionowych podziałach stylizowanymi pilastrami, pomiędzy którymi znajdują się prostokątne otwory okienne. Wejścia do obiektu - główne oraz od strony parku poprzedzają schody.

opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Henryk Ciesielski, Hanna Wrabec, Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997
Konrad Klose, Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924
Jerzy Pilch, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Henryk Rusewicz Zamki, dwory i pałace powiatu lubińskiego, Lubin 2009