Nieszczyce - Dwór

Nieszczyce (Nistitz)


Dwór
(nr rej.: 734/L z 30.07.1986)

 

Dwór w Nieszczycach wzniesiony został w I połowie XVIII wieku. Jego modernizacje miały miejsce w 1800 i 1899 roku.


Dwór jest budowlą piętrową z użytkowym poddaszem, założoną na planie prostokąta. Elewacje dłuższych boków obiektu są dziewięcioosiowe, krótszych pięcioosiowe. Na osi budynku, ponad fasadą i elewacją ogrodową znajdują się facjaty zakończone trójkątnymi przyczółkami. Dwór zwieńczony został dwuspadowym dachem łamanym z naczółkami i powiekami. Jego dekoracja zewnętrza opiera się na pionowych podziałach stylizowanymi pilastrami, pomiędzy którymi znajdują się prostokątne otwory okienne. Wejścia do obiektu - główne oraz od strony parku poprzedzają schody.

opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Henryk Ciesielski, Hanna Wrabec, Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997
Konrad Klose, Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924
Jerzy Pilch, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Henryk Rusewicz Zamki, dwory i pałace powiatu lubińskiego, Lubin 2009

Nieszczyce - Park

Nieszczyce (Nistitz)

 

Park
(nr rej.: 623/L z 11.05.1982)

 

Park naturalistyczny w Nieszczycach powstał w latach 70-tych XIX stulecia, jako oprawa budynku miejscowego dworu.


Do stworzenia założenia parkowego wykorzystano dworskie tereny użytkowe znajdujące się po północnej i zachodniej stronie rezydencji. Bezpośrednio za dworem powstała, gęsto obsadzona drzewami, polana. Przed fasadą budynku stworzono gazon. Od północy niewielki park łączył się z łąką zawierająca koryto cieku wodnego i dwa stare stawy hodowlane, istniejące na północ od folwarku już w latach dwudziestych XIX w. Na zachód od parku znajdowały się dworskie tereny uprawne. Obecnie kompozycja polany na zachód od pałacu jest mało czytelna. Nie zachowały się drogi, a teren polany został podzielony na ogródki. Zachowany w znikomym stopniu parkowy starodrzew składa się z: lip drobnolistnych, klonów pospolitych i dębów szypułkowych.

opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Henryk Ciesielski, Hanna Wrabec, Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997
Konrad Klose, Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924
Jerzy Pilch, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Henryk Rusewicz Zamki, dwory i pałace powiatu lubińskiego, Lubin 2009