Naroczyce - Park

Naroczyce (Nahrschütz)

 

Park
(nr rej.: 622/L z 11.03.1982)

 

Park w Naroczycach położony jest po północno-wschodniej stronie pałacu i oddzielony od niego drogą. Powstał około 1688 roku jako ogród ozdobny, który przekształcono w park w końcu XVIII i połowie XIX stulecia.


Park założony jest na planie prostokąta, zamkniętego wspomnianą drogą oraz rzędami drzew. Z historycznego układu czytelna jest aleja grabów, przecinająca z południa na północ zachodnią cześć założenia. W centralnej partii parku zachowały się także ślady regularnych ścieżek spacerowych. W południowej części parku znajduje się również, założony w połowie XIX wieku, podłużny staw. Obecnie założenie parkowe w Naroczycach jest w dużym stopniu zatarte przez liczne samosiewy. W drzewostanie przeważają graby pospolite, topole białe i dęby szypułkowe. Okazem pomnikowym jest jodlica Douglasa odmiany zielonej.

opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Henryk Ciesielski, Hanna Wrabec Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997
Karol Guttmejer, Tajemniczy dwór Wettinów [W:] „SPOTKANIA Z ZABYTKAMI” nr 11, 2000
Konrad Klose Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924
Henryk Rusewicz Zamki, dwory i pałace powiatu lubińskiego, Lubin 2009
Jerzy Pilch Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Robert Weber Schlesische Schlosser T. 1-3. Dresden 1909-1913
Zabytki Sztuki w Polsce. Śląsk, (praca zbiorowa pod red. Sławomira Brzezickiego, Christine Nielsen, Grzegorza Grajewskiego, Dietmara Poppa), Warszawa 2006
http://www.rudna.pl/index.php/gmina-rudna/historia