Naroczyce - Park

Naroczyce (Nahrschütz)

 

Park
(nr rej.: 622/L z 11.03.1982)

 

Park w Naroczycach położony jest po północno-wschodniej stronie pałacu i oddzielony od niego drogą. Powstał około 1688 roku jako ogród ozdobny, który przekształcono w park w końcu XVIII i połowie XIX stulecia.


Park założony jest na planie prostokąta, zamkniętego wspomnianą drogą oraz rzędami drzew. Z historycznego układu czytelna jest aleja grabów, przecinająca z południa na północ zachodnią cześć założenia. W centralnej partii parku zachowały się także ślady regularnych ścieżek spacerowych. W południowej części parku znajduje się również, założony w połowie XIX wieku, podłużny staw. Obecnie założenie parkowe w Naroczycach jest w dużym stopniu zatarte przez liczne samosiewy. W drzewostanie przeważają graby pospolite, topole białe i dęby szypułkowe. Okazem pomnikowym jest jodlica Douglasa odmiany zielonej.

opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Henryk Ciesielski, Hanna Wrabec Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997
Karol Guttmejer, Tajemniczy dwór Wettinów [W:] „SPOTKANIA Z ZABYTKAMI” nr 11, 2000
Konrad Klose Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924
Henryk Rusewicz Zamki, dwory i pałace powiatu lubińskiego, Lubin 2009
Jerzy Pilch Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Robert Weber Schlesische Schlosser T. 1-3. Dresden 1909-1913
Zabytki Sztuki w Polsce. Śląsk, (praca zbiorowa pod red. Sławomira Brzezickiego, Christine Nielsen, Grzegorza Grajewskiego, Dietmara Poppa), Warszawa 2006
http://www.rudna.pl/index.php/gmina-rudna/historia

Naroczyce - Pałac

Naroczyce (Nahrschütz)


Pałac
(nr rej.: 640/L (649/L) z 7.03.1983)

 

Pałac w Naroczycach prawdopodobnie został zbudowany w 1688 roku, jako wypoczynkowa rezydencja Augusta II Mocnego w czasie podróży pomiędzy Dreznem a Warszawą. Podczas przebudowy w końcu XVIII stulecia otrzymał empirowy kostium. Obiekt przebudowano również w 1910 roku. Po roku 1945 opuszczony popadał w ruinę. Obecnie stanowi własność prywatną, prowadzone są w nim prace remontowe.

Pałac jest dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem założonym na planie prostokąta. Na osi fasady i elewacji wschodniej posiada ryzality zwieńczone trójkątnymi szczytami. Budynek nakryty jest dachem naczółkowym. Narożniki obiektu i ryzalitów podkreślone zostały lizenami. Pod gzymsem koronującym znajduje się ceramiczny fryz zdobiony motywem liści akantu i motywem muszli. Wewnątrz budynku zachowane są malowane stropy oraz sufity zdobione sztukateriami. Na jednym z tych sufitów wyobrażono pięć kobiecych popiersi z emblematami.

opr. Piotr Bieruta

 

 

Literatura:
Henryk Ciesielski, Hanna Wrabec Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997
Karol Guttmejer, Tajemniczy dwór Wettinów [W:] „SPOTKANIA Z ZABYTKAMI” nr 11, 2000
Konrad Klose Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924
Henryk Rusewicz Zamki, dwory i pałace powiatu lubińskiego, Lubin 2009
Jerzy Pilch Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Robert Weber Schlesische Schlosser T. 1-3. Dresden 1909-1913
Zabytki Sztuki w Polsce. Śląsk, (praca zbiorowa pod red. Sławomira Brzezickiego, Christine Nielsen, Grzegorza Grajewskiego, Dietmara Poppa), Warszawa 2006
http://www.rudna.pl/index.php/gmina-rudna/historia

Naroczyce - Spichlerz folwarczny

Naroczyce (Nahrschütz)

 

Spichlerz folwarczny
(nr rej.: A/981 z 11.12.2006)

 

Spichlerz usytuowany jest na terenie przypałacowego folwarku. Pochodzi z XVIII stulecia.


Spichlerz jest murowanym, czworobocznym i trójkondygnacyjnym budynkiem. Wieńczy go dach dwuspadowy z wywietrznikami i naczółkami. Elewacje, dziewięcioosiowe na dłuższych bokach, akcentowane są lizenami. Wnętrze na kondygnacje dzielą dwa rzędy słupów podtrzymujących stropy.

opr. Piotr Bieruta

 

 

Literatura:
Henryk Ciesielski, Hanna Wrabec Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997
Karol Guttmejer, Tajemniczy dwór Wettinów [W:] „SPOTKANIA Z ZABYTKAMI” nr 11, 2000
Konrad Klose Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924
Henryk Rusewicz Zamki, dwory i pałace powiatu lubińskiego, Lubin 2009
Jerzy Pilch Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Robert Weber Schlesische Schlosser T. 1-3. Dresden 1909-1913
Zabytki Sztuki w Polsce. Śląsk, (praca zbiorowa pod red. Sławomira Brzezickiego, Christine Nielsen, Grzegorza Grajewskiego, Dietmara Poppa), Warszawa 2006
http://www.rudna.pl/index.php/gmina-rudna/historia