Miłogoszcz - Park

Miłogoszcz (Klieschau)


Park
(nr rej.: 632/L z 11.05.1982)

 

Park naturalistyczny w Miłogoszczu powstał w latach 70-tych XIX stulecia. Podczas jego urządzania wykorzystano, istniejący już wcześniej i związany miejscową rezydencją ogród gospodarczy. Park był elementem założenia pałacowo-parkowego. Pałac został zniszczony w 1945 roku.


W latach 70-tych XIX wieku łąki znajdujące się po południowo-wschodniej stronie rezydencji zaadaptowano do stworzenia parku naturalistycznego. Od strony południowo-zachodniej założenie to zostało zamknięte szpalerem grabów. Jej środkową partię zajmowała polana z trzema rowami wodnymi. Środkowy rów połączony był z niewielkim, regularnym stawem położonym w pobliżu pałacu i otoczony drogą wjazdową do pałacu. Granice parku obsadzono rzędowo oraz wydzielono drogami. Przez park przeprowadzono również drogę ku winnicy położonej na wzniesieniu ulokowanym na południowy – wschód od założenia dworskiego. Obecnie układ parku w dużym stopniu jest zatarty. Nieczytelne są ścieżki spacerowe, a dziko rosnące drzewa zakłóciły jego historyczny układ kompozycyjny. Zachowany oryginalny drzewostan parkowy tworzą graby pospolite, dęby szypułkowe, wierzy białe oraz topole.

opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Henryk Ciesielski, Hanna Wrabec Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997
Konrad Klose Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924)
http://www.rudna.pl/index.php/gmina-rudna/historia