Kębłów - Park

Kębłów (Kammelwitz)


Park
(nr rej.: 625/L z 11.05.1982)

 

Park naturalistyczny w Kębłowie najprawdopodobniej powstał w połowie XIX wieku. Jest elementem założenia pałacowo-parkowego. Pałac został rozebrany w okresie powojennym. W jego miejscu zbudowano dwa budynki mieszkalne.


Założenie parkowe w Kębłowie rozplanowane jest wokół pałacu, który wzniesiony był na naturalnym, niewielkim wzniesieniu. Zasadniczy obszar parkowy rozciągał się po południowej i wschodniej stronie rezydencji. W jego południowo-wschodniej części usytuowany został staw, bezpośrednio przy którym znajdowała się ogrodowa elewacja pałacu. Granicę parku od strony wschodniej i południowej wyznaczają ścieżki spacerowe i lokalne drogi, od strony północno-zachodniej folwark, przez który prowadził wjazd do pałacu. Parkowy drzewostan, skoncentrowany głównie przy stawie, składa się z dębów szypułkowych, grabów pospolitych. Pomnikowym okazem jest lipa drobnolistna, niegdyś akcentująca główne wejście do pałacu.

opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Henryk Ciesielski, Hanna Wrabec Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997
Konrad Klose Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924
Robert Weber Schlesische Schlosser T. 1-3. Dresden 1909-1913