Górzyn - Kościół pw. św. Michała

Górzyn (Guhren)


Kościół pw. św. Michała
(nr rej.: 1765 z 11.07.1966)

 

Kościół w Górzynie został zbudowany w XV wieku. Częściowo został przebudowany w XVIII stuleciu (zmiana kształtu wieży). W roku 1945 świątynia spłonęła. Obecnie funkcjonuje jako trwała ruina.


Świątynia jest budynkiem wzniesionym z cegły i kamienia polnego na planie prostokąta z węższym, prosto zamkniętym prezbiterium. Budynek jest orientowany, jednonawowy i oszkarpowany. Od strony zachodniej do korpusu przylega masywna wieża, która w dolnych kondygnacjach posiada plan czworoboku, natomiast w dwóch najwyższych kondygnacjach jest ośmioboczna. Wieżę wieńczy ośmioboczny hełm. W wyniku zniszczenia kościoła w 1945 roku korpus nawowy pozbawiony został zadaszenia, częściowemu zniszczeniu uległy mury odwodowe obiektu. Bez większych uszkodzeń przetrwała wieża.

opr. Piotr Bieruta

 

 

Literatura:
Alexander Duncker Die ländlichen Wohnsitze, Schlösser und Residenzen der ritterschaftlichen Grundbesitzer in der preußischen Monarchie… Berlin 1857 - 1883
Henryk Ciesielski, Hanna Wrabec Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997
Konrad Klose Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924
Jerzy Pilch Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
http://www.rudna.pl/index.php/gmina-rudna/historia

Górzyn - Pałac

Górzyn (Guhren)

 

Pałac
(nr rej.: 731/L z 30.07.1986)

 

Pałac w Górzynie powstał w wyniku przebudowy barokowego dworu z początków XVII wieku. Około połowy XIX stulecia obiekt został powiększony. Przebudowa, która nadała obecny kształt budowli miała miejsce na przełomie XIX i XX wieku. Powstał wówczas pałac w stylistyce neogotyku angielskiego. Po II wojnie światowej obiekt przekazany został w zarząd miejscowego PGR-u i był wykorzystywany do celów biurowych oraz mieszkalnych. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych znajdowała się tam także kawiarnia. Później utworzono przedszkole, które istniało tam do końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Obecnie w obiekcie trwają prace remontowe.


Pałac jest budowlą murowaną, wzniesioną na planie prostokąta. Obiekt jest dwupiętrowy i podpiwniczony. Fasady jego dłuższych boków są dziewięcioosiowe, krótszych sześcioosiowe. Skromny wystrój elewacji ożywia krenelaż attyki z dzielącymi go sześciobocznymi sterczynami. Główne wejście do obiektu znajduje się w elewacji południowej, prowadzi przez portal zamknięty łukiem w ośli grzbiet. Na osi portalu, w elewacji północnej umieszczono portyk z loggią widokową. W kilku pomieszczeniach na parterze przetrwały XVII wieczne sklepienia kolebkowe z lunetami.

 

opr. Piotr Bieruta, Paula Chruściel

 

 

Literatura:
Alexander Duncker Die ländlichen Wohnsitze, Schlösser und Residenzen der ritterschaftlichen Grundbesitzer in der preußischen Monarchie… Berlin 1857 - 1883
Henryk Ciesielski, Hanna Wrabec Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997
Konrad Klose Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924
Jerzy Pilch Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
http://www.rudna.pl/index.php/gmina-rudna/historia