Gawronki - Park

Gawronki (Klein Gaffron)


Park
(nr rej.: 624/L z 11.05.1982)

 

Park krajobrazowo-naturalistyczny w Gawronkach został założony około połowy XIX wieku. Był związany z, obecnie nieistniejącą, miejscową rezydencją rodową.


Zasadnicza część założenia parkowego ulokowana została po południowo-wschodniej stronie nieistniejącego pałacu. Jest to rozległy obszar, składający się z podmokłych łąk. Został on zaadaptowany na cele parku, poprzez wytyczenie ścieżek spacerowych i stworzenie systemu melioracyjnego. W jego południowej części powstała polana, otoczona przez gęsto rosnące drzewa. Nieregularne skupiska drzew znajdują się także wokół miejsca, gdzie niegdyś istniała rezydencja. W południowej partii parku ulokowano owalny staw. Granice założenia wyznaczone są przez lokalne drogi oraz kanał wodny - od strony południowej. Obecnie historyczny układ parku w dużym stopniu jest zatarty. Nieczytelne są ścieżki spacerowe, w zabytkowym drzewostanie są znaczne ubytki. Zachowany parkowy drzewostan to przede wszystkim: dęby szypułkowe, kasztanowce białe, lipy drobnolistne.

opr. Piotr Bieruta, Paula Chruściel

Literatura:
Henryk Ciesielski, Hanna Wrabec, Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997
Alexander Duncker Die ländlichen Wohnsitze, Schlösser und Residenzen der ritterschaftlichen Grundbesitzer in der preußischen Monarchie… Berlin 1857 - 1883
Konrad Klose, Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924)
http://www.rudna.pl/index.php/gmina-rudna/historia