Chobienia - Park

Chobienia (Köben a. O.)

 

Park
(nr rej.: 620/L z 11.03.1982)

 

W otoczeni chobieńskiego zamku znajduje się park naturalistyczny założony w II połowie XIX wieku. Park powstał na bazie ogrodu gospodarczego, istniejącego od lat 30-tych XVII stulecia.


Ogród gospodarczy był usytuowany po południowej i wschodniej stronie zamku, wydzielony zachowanymi do dziś częściowo kamiennymi murami. W latach siedemdziesiątych XVII wieku powstał niewielki ogród ozdobny przed wschodnia elewacją pałacu, od strony miasta. Prace przy kształtowaniu niewielkiego parku zawartego w granicach terenu dworskiego otoczonego murem prowadzono od lat sześćdziesiątych XIX w. przez całą druga połowę tego stulecia. W tym tez czasie na terenie danego ogrodu ozdobnego przed pałacem założono basen fontanny i wprowadzono graniczne nasadzenia. Na podjeździe założono kolisty kwietny klomb, który istniał jeszcze w okresie międzywojennym. Na północny zachód od rezydencji znajdował się niewielki staw. Nasadzenia parkowe zgrupowane były także bezpośrednio przy murach zamku. W II połowie XIX w. park o zarysie nieregularnego wieloboku, oddzielony murem od folwarku ujęty był w obrębie murów obrzeżnymi ścieżkami i przedzielony aleją złożoną na osi północ-południe.


Obecnie zaniedbany park zachowany jest w swych historycznych granicach. Czytelne są pozostałości układu alej i parkowych dróg. Dawna kompozycja parku tworzona przez układ polan, masywów i grup drzew jest nieco zatarta przez skupiska samosiewów. Nie istnieje już staw przed pałacem, ale zachowany jest basen fontanny na podjeździe. Najstarsze nasadzenia pochodzą z lat sześćdziesiątych XIX wieku i znajdują się na podjeździe (na terenie barokowego ogrodu). Są to: miłorząb japoński, dwa platany i cis. W centrum parku zachowała się częściowo aleja lipowa, natomiast wzdłuż zachodniej granicy założenia przebiega ścieżka założona na ziemnym nasypie.

opr. Piotr Bieruta, Paula Chruściel

Literatura:
Piotr Bieruta Zamek w Chobieni, [W:] Kalendarz Ziemi Lubińskiej 2004
Henryk Ciesielski, Hanna Wrabec Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997
Konrad Klose Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924
Henryk Rusewicz Świątynie powiatu lubińskiego, Lubin 2006
Henryk Rusewicz Zamki, dwory i pałace powiatu lubińskiego, Lubin 2009
Jerzy Pilch Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Krzysztof Próchnicki Zamek-Pałac w Chobieni. Zarys dziejów, [W:] Gmina Rudna. Informator. 1992
Robert Weber Schlesische Schlosser T. 1-3. Dresden 1909-1913
Wolfgang Graf von Saurma aus Köben, Köben unter den Herrn von Kottwitz 1477-1638, Köben 1923
Zabytki Sztuki w Polsce. Śląsk, (praca zbiorowa pod red. Sławomira Brzezickiego, Christine Nielsen, Grzegorza Grajewskiego, Dietmara Poppa), Warszawa 2006
Barbara Techmańska Zarys dziejów Rudnej i Chobieni w średniowieczu, [W:] Kalendarz Ziemi Lubińskiej 2004
Emil Tschrsich Geschichte der Stadt Köben a. O., Köben 1928
http://www.rudna.pl/index.php/gmina-rudna/historia