Chobienia - Obręb starego miasta

Chobienia (Köben a. O.)


Obręb starego miasta
(nr rej.: 1941 z 17.05.1968)

 

Początki kształtowania miejskiego układu urbanistycznego Chobieni sięgają początków XIV stulecia. Wówczas miejscowość posiadała już prawa miejskie, jednakże dokładna data ich nadania nie jest znana. Układ miejski został ukształtowany po południowej stronie przeprawy przez Odrę. Był to prostokątny obszar z centralnym rynkiem i nieregularnie okalającą go zabudową miejską. Kamienice pierwotnie skoncentrowane były tylko przy północnej, wschodniej i częściowo przy zachodniej pierzei rynku. Zamknięcie zachodniej pierzei rynku stanowił zamkowy folwark, a południowa, niezabudowana pierzeja rynku była ograniczona terenami rolniczymi. Zabudowę otaczały mury miejskie z trzema bramami: Ścinawską, Głogowską i Odrzańską. W okresie nowożytnym południowy obszar miasta także zyskał zabudowę. W centrum rynku znajdował się ratusz, obok 8-boczny kościół ewangelicki, od strony wschodniej plac z  kościołem farnym p.w. śś. Piotra i Pawła.


Współcześnie zachował się dawny układ ulic i placów na terenie miasta. Na rynku nie istnieje zbór i ratusz. Zachowana jest zabudowa zachodniej i północnej pierzei rynku. Pierzeja wschodnia utrąciła swą zabudowę. Pierzeją południową wypełnia zabudowa o charakterze zbliżonym do zabudowy zagród. Przerzedzona jest też zabudowa ulicy skierowanej ku przeprawie.

opr. Piotr Bieruta

 

 

Literatura:
Piotr Bieruta Zamek w Chobieni, [W:] Kalendarz Ziemi Lubińskiej 2004
Henryk Ciesielski, Hanna Wrabec Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997
Konrad Klose Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924
Henryk Rusewicz Świątynie powiatu lubińskiego, Lubin 2006
Henryk Rusewicz Zamki, dwory i pałace powiatu lubińskiego, Lubin 2009
Jerzy Pilch Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Krzysztof Próchnicki Zamek-Pałac w Chobieni. Zarys dziejów, [W:] Gmina Rudna. Informator. 1992
Robert Weber Schlesische Schlosser T. 1-3. Dresden 1909-1913
Wolfgang Graf von Saurma aus Köben, Köben unter den Herrn von Kottwitz 1477-1638, Köben 1923
Zabytki Sztuki w Polsce. Śląsk, (praca zbiorowa pod red. Sławomira Brzezickiego, Christine Nielsen, Grzegorza Grajewskiego, Dietmara Poppa), Warszawa 2006
Barbara Techmańska Zarys dziejów Rudnej i Chobieni w średniowieczu, [W:] Kalendarz Ziemi Lubińskiej 2004
Emil Tschrsich Geschichte der Stadt Köben a. O., Köben 1928
http://www.rudna.pl/index.php/gmina-rudna/historia