Brodowice - Park

Brodowice (Brödelwitz)

 

Park
(nr rej.: 692/L z 11.05.1982)

 

Założenie parkowe w Brodowicach rozciąga się wokół miejscowego, neoklasycystycznego dwóru. Jest to park naturalistyczny założony w 3 ćwierci XIX stulecia.


Park rozciąga się po zachodniej i południowej stronie rezydencji. W środku założenia znajduje się rozległa polana. Na terenie parku usytuowane zostały dwa stawy: jeden po zachodniej stronie pałacu, drugi, większy w południowej części założenia. Od strony południowej i północnej park zamykają lokalne drogi, od wschodu ścieżka, od strony zachodniej zwarty drzewostan. Założenie obecnie jest znacznie zaniedbane. Zatarciu uległ dawny układ spacerowy, nastąpił niekontrolowany rozrost roślinności. W drzewostanie parku przeważają kasztanowce białe, lipy drobnolistne, jesiony wyniosłe i robinie akacjowe.

 

opr. Piotr Bieruta, Paula Chruściel

Literatura:
Henryk Ciesielski, Hanna Wrabec Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997
Konrad Klose Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924)
Jerzy Pilch Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Henryk Rusewicz Zamki, dwory i pałace powiatu lubińskiego, Lubin 2009
Robert Weber Schlesische Schlosser T. 1-3. Dresden 1909-1913