Brodowice - Dwór

Brodowice (Brödelwitz)


Dwór
(nr rej.: 735/L z 30.07.1986)

 

Budynek dworu został zbudowany w latach 1870-1875, w miejscu starszej rezydencji. W okresie powojennym dwór został pozbawiony należytej opieki. Obecnie jest w stanie postępującej ruiny.


Murowany budynek dworu wzniesiony jest na planie wydłużonego prostokąta. Na osiach dłuższych elewacji posiada płytkie i podwyższone o jedną kondygnację ryzality. W ich najwyższej kondygnacji znajdują się rzędy, zamkniętych łukami pełnymi, okienek strychowych pod trójkątnym szczytami. Skromne elewacje ożywiają jedynie gzymsy miedzykondygnacyjne. Całość zwieńczona była niegdyś ceramicznymi dachami dwuspadowymi.

opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Henryk Ciesielski, Hanna Wrabec Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997
Konrad Klose Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924)
Jerzy Pilch Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Henryk Rusewicz Zamki, dwory i pałace powiatu lubińskiego, Lubin 2009
Robert Weber Schlesische Schlosser T. 1-3. Dresden 1909-1913

Brodowice - Park

Brodowice (Brödelwitz)

 

Park
(nr rej.: 692/L z 11.05.1982)

 

Założenie parkowe w Brodowicach rozciąga się wokół miejscowego, neoklasycystycznego dwóru. Jest to park naturalistyczny założony w 3 ćwierci XIX stulecia.


Park rozciąga się po zachodniej i południowej stronie rezydencji. W środku założenia znajduje się rozległa polana. Na terenie parku usytuowane zostały dwa stawy: jeden po zachodniej stronie pałacu, drugi, większy w południowej części założenia. Od strony południowej i północnej park zamykają lokalne drogi, od wschodu ścieżka, od strony zachodniej zwarty drzewostan. Założenie obecnie jest znacznie zaniedbane. Zatarciu uległ dawny układ spacerowy, nastąpił niekontrolowany rozrost roślinności. W drzewostanie parku przeważają kasztanowce białe, lipy drobnolistne, jesiony wyniosłe i robinie akacjowe.

 

opr. Piotr Bieruta, Paula Chruściel

Literatura:
Henryk Ciesielski, Hanna Wrabec Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997
Konrad Klose Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924)
Jerzy Pilch Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Henryk Rusewicz Zamki, dwory i pałace powiatu lubińskiego, Lubin 2009
Robert Weber Schlesische Schlosser T. 1-3. Dresden 1909-1913