Siedlce - Pałac

Siedlce (Zedlitz)

 

Pałac
(nr rej.: 270 z 10.05.1951)

 

Obecny budynek pałacu (w ruinie) pochodzi z około 1730 roku. Wówczas dokonano przebudowy renesansowego, otoczonego fosą dworu na barokową rezydencję. Zleceniodawcą prac był Caspar Otton von Nostitz, a autorem projektu nowej rezydencji prawdopodobnie osiadły w Legnicy, szwedzki budowniczy Marcin Frantz. Na autorstwo Frantza wskazują cechy stylistyczne budowli, ale nie potwierdzają tego świadectwa pisane. Obiekt częściowo przebudowano w XIX stuleciu. Nienaruszony przetrwał okres II wojny światowej, zniszczeniu uległ dopiero po 1945 roku. W 1960 roku został zabezpieczony jako ruina.


Murowana z cegły rezydencja wzniesiona jest na planie prostokąta, z krótszymi skrzydłami bocznymi i ryzalitami środkowymi. Obiekt posiadał dwie kondygnacje zwieńczone łamanymi dachami z lukarnami. Centralne ryzality podzielone są pilastrami, na których opiera się gzyms z attyką i przyczółkiem oraz, wieńczącymi całość, kamiennymi figurami – alegoriami pór roku. Układ wewnętrzny był dwutraktowy. Funkcję reprezentacyjną pełnił podwyższony parter z paradnym westybulem salą balową usytuowanymi w zryzalitowanej, środkowej części budynku. Taki kształt architektoniczny oraz układ wewnętrzny to cechy, które pozwalają pałac określić jako barokową szlachecką siedzibę typu entre-cour-et-jardin. Określenie to oznacza wywodzący się z Francji rodzaj założenia pałacowego o osiowym, symetrycznym układzie, w którym korpus główny pałacu i skrzydła ujmują z trzech stron regularny ogród.

opr. Piotr Bieruta

 

 

Literatura:
Henryk Ciesielski, Hanna Wrabec Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997
Konstanty Kalinowski Architektura doby baroku na Śląsku, Warszawa 1977
Marlena Kot Zarys historii parafii pw. Michała Archanioła w Siedlacach, Legnica 2004
- (http://poligor.w.interia.pl/praca_historia/INDEX.HTM)
Konrad Klose Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924)
Jerzy Pilch Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Henryk Rusewicz Świątynie powiatu lubińskiego, Lubin 2006
Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo Legnickie w Studia i Materiały 4/19 (7) (praca zbiorowa pod red. Andrzeja Michałowskiego), Warszawa 1997
Zabytki Sztuki w Polsce. Śląsk, (praca zbiorowa pod red. Sławomira Brzezickiego, Christine Nielsen, Grzegorza Grajewskiego, Dietmara Poppa), Warszawa 2006