Siedlce - Dzwonnica

Siedlce (Zedlitz)

 

Dzwonnica
(nr rej.: 598/L z 14.04.1981)

 

Po wschodnio-południowej stronie kościoła, przy bramie wejściowej na teren cmentarza usytuowana jest wolno stojąca XIX-wieczna dzwonnica. Wykonana jest z drewna, jej ściany są szalowane deskami z prostokątnymi otworami okiennymi. Budowle wieńczy dach czterospadowy z nadbudówką z dachem dwuspadowym. Połacie dachowe nakryte są blachą (pierwotnie łupkiem). Wewnątrz dzwonnicy umieszczony jest dzwon wykonany w 1925 roku.

opr. Piotr Bieruta

 

 

Literatura:
Henryk Ciesielski, Hanna Wrabec Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997
Konstanty Kalinowski Architektura doby baroku na Śląsku, Warszawa 1977
Marlena Kot Zarys historii parafii pw. Michała Archanioła w Siedlacach, Legnica 2004
- (http://poligor.w.interia.pl/praca_historia/INDEX.HTM)
Konrad Klose Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924)
Jerzy Pilch Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Henryk Rusewicz Świątynie powiatu lubińskiego, Lubin 2006
Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo Legnickie w Studia i Materiały 4/19 (7) (praca zbiorowa pod red. Andrzeja Michałowskiego), Warszawa 1997
Zabytki Sztuki w Polsce. Śląsk, (praca zbiorowa pod red. Sławomira Brzezickiego, Christine Nielsen, Grzegorza Grajewskiego, Dietmara Poppa), Warszawa 2006