Siedlce - Kościół par. pw. św. Michała Archanioła

Siedlce (Zedlitz)


Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła
(nr rej.: 850 z 15.02.1961)

 

Kościół wraz z cmentarzem we wsi Siedlec znajduje się przy rozwidleniu lokalnych dróg Lubin-Ścinawa-Czerniec. Najstarsza wzmianka źródłowa o świątyni pochodzi z dokumentu z 1335 roku. Najprawdopodobniej już wówczas istniał tutaj murowany budynek kościoła, który został znacznie rozbudowany w 1372 roku. Kolejne przekształcenia architektoniczne obiektu miały miejsce w XV stuleciu, 1534 roku, XVII stuleciu oraz w latach 1871-72 i 1931-25. W 2007 i 2008 roku odbył się ostatni remont kościoła, polegający m.in. na naprawie więźby dachowej.


Budynek kościoła jest orientowany, jednonawowy z węższym i niższym prezbiterium. Od strony południowej i północnej znajduje się zakrystia i kaplica, od południa kaplica, od zachodu kruchty. Korpus nawowy jest oskarpowany. Bryłę kościoła wieńczą dachy dwuspadowe, kryte dachówka ceramiczną. Prezbiterium kościoła posiada trójdzielne sklepienie krzyżowo-żebrowe, nawa strop polichromowany kasetonowy z około 1618 roku o powierzchni około 70 m2. Strop składa się z czterdziestu trzech kwater przedstawiających sceny z Księgi Rodzaju. Nad kaplicą północną znajduje się sklepienie krzyżowe, nad zakrystią sklepienie kolebkowe. W nawie z trzech stron umieszczona jest empora pochodząca z drugiej połowy XVII wieku z malowanymi kwaterami. Z tego samego okresu pochodzi, znajdująca się w prezbiterium ponad ołtarzem, loża kolatorska. Na jej balustradzie przedstawiono wizerunki czterech ewangelistów. We wnętrzu świątyni znajduje się także renesansowa ambona i chrzcielnica z około1597 roku. Na wewnętrznych oraz zewnętrznych ścianach budynku umieszczony został zespół dobrze zachowanych płyt nagrobnych i epitafiów z okresu od XVI do XVIII wieku.

opr. Piotr Bieruta

 

 

Literatura:
Henryk Ciesielski, Hanna Wrabec Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997
Konstanty Kalinowski Architektura doby baroku na Śląsku, Warszawa 1977
Marlena Kot Zarys historii parafii pw. Michała Archanioła w Siedlacach, Legnica 2004
- (http://poligor.w.interia.pl/praca_historia/INDEX.HTM)
Konrad Klose Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924)
Jerzy Pilch Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Henryk Rusewicz Świątynie powiatu lubińskiego, Lubin 2006
Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo Legnickie w Studia i Materiały 4/19 (7) (praca zbiorowa pod red. Andrzeja Michałowskiego), Warszawa 1997
Zabytki Sztuki w Polsce. Śląsk, (praca zbiorowa pod red. Sławomira Brzezickiego, Christine Nielsen, Grzegorza Grajewskiego, Dietmara Poppa), Warszawa 2006