Krzeczyn Wielki - Park i aleja lipowa Krzeczyn-Lubin

Krzeczyn Wielki (Gross Krichen)

 

Park i aleja lipowa Krzeczyn - Lubin
(nr rej.: 458/L z 17.07.1976)
(nr rej.: 703/L z 25.06.1986)

 

Park krajobrazowy znajduje się po południowej i wschodniej stronie pałacu. Został założony jako ogród ozdobny w końcu XVII stulecia. Przekształcenia, które nadały założeniu charakter parku krajobrazowego odbyły się w pierwszej ćwierci XIX wieku, po 1872 roku i na początku XX wieku.


Układ parku jest nieregularny. Od strony południowej i wschodniej granicę tworzy wiejska droga, od zachodu kamienny mur, od północy strumień zakończony stawem. Drugi strumień przecina założenie na osi wschodnio-zachodniej. Przy tym strumieniu, przed południową fasadą, znajduje się rozległy staw. Na wschodnim krańcu parku usytuowana jest klasycystyczna kaplica grobowa rodu von Mitscher, zbudowana po 1872 roku. Kaplica jest budynkiem wzniesionym na planie prostokąta z wąskim prostokątnym prezbiterium i kryptą pod przestrzenią nawową. Wejście poprzedza dwukolumnowy portyk dorycki. Elewacje kaplicy obłożone zostały piaskowcowymi ciosami. Budynek jest zdewastowany, nie przetrwały w nim żadne nagrobki. Elementem kompleksu parkowego jest także aleja lipowa prowadząca do Lubina. Została ona w 1986 roku zakwalifikowana jako odrębny obiekt zabytkowy.


Obecnie założenie parkowe w Krzeczynie Wielkim jest ogólnie zaniedbane. W najgorszym stanie są stawy (zanieczyszczone o zatartych liniach brzegowych) i układ kanałów wodnych (częściowo zarośnięte i zanieczyszczone). W drzewostanie parkowym przeważają graby pospolite, lipy drobnolistne, dęby szypułkowe i świerki pospolite. Drzewa pomnikowe to: buk pospolity, kasztanowiec biały i trzy dęby szypułkowe.

opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Henryk Ciesielski, Hanna Wrabec Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997
Konrad Klose Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924
Hanna Kozaczewska-Golasz Mauzolea i kaplice grobowe od XVI do początków XX wieku w dawnym województwie legnickim, Wrocław 2001
Jerzy Pilch Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Robert Weber Schlesische Schlosser T. 1-3. Dresden 1909-1913
Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo Legnickie w Studia i Materiały 4/19 (7) (praca zbiorowa pod red. Andrzeja Michałowskiego), Warszawa 1997
Zabytki Sztuki w Polsce. Śląsk, (praca zbiorowa pod red. Sławomira Brzezickiego, Christine Nielsen, Grzegorza Grajewskiego, Dietmara Poppa), Warszawa 2006