Krzeczyn Wielki - Pałac

Krzeczyn Wielki (Gross Krichen)

 

Pałac
(nr rej.: 724/L z 26.06.1986)

 

Eklektyczny pałac wzniesiony w latach 1866 - 1872 roku dla ówczesnego właściciela majątku Eduarda Mitschera. Powstał w miejscu starszej, barokowej rezydencji z końca XVII stulecia. Około 1913 roku obiekt został nieznacznie przebudowany na zlecenie Hansa Mitschera. Prace remontowe wewnątrz obiektu przeprowadzono w latach 60-tych XX wieku i w roku 1986.


Pałac jest budowlą murowaną, tynkowaną założoną na planie prostokąta z niższym skrzydłem zachodnim zakończonym tarasem widokowym, przybudówką od strony wschodniej oraz basztą w południowo-wschodnim narożniku. Rezydencja jest obiektem piętrowym, z wysokim podpiwniczeniem i częściowo użytkowym poddaszem. Fasada znajduje się od strony północnej. Na jej osi ryzalit z doryckim portykiem kolumnowym, poprzedzonym schodami, na portyku taras, powyżej facjata mieszkalna zwieńczona łukiem odcinkowym z bocznymi spływami. Na osi elewacji południowej (ogrodowej) znajduje się taras z dwoma biegami schodów prowadzących do ogrodu. Elewacje posiadają ramową dekorację, którą tworzą pilastry z jońskimi kapitelami dźwigające gzymsy, kondygnacja podpiwniczenia zdobiona boniowaniem. Budynek wieńczą dachy wielopołaciowe z lukarnami. Od strony południowej pałacu znajdują się zabytkowe zabudowania folwarczne: oficyna, oficyna gospodarcza i obora.

opr. Piotr Bieruta

 

 

Literatura:
Henryk Ciesielski, Hanna Wrabec Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997
Konrad Klose Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924
Hanna Kozaczewska-Golasz Mauzolea i kaplice grobowe od XVI do początków XX wieku w dawnym województwie legnickim, Wrocław 2001
Jerzy Pilch Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Robert Weber Schlesische Schlosser T. 1-3. Dresden 1909-1913
Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo Legnickie w Studia i Materiały 4/19 (7) (praca zbiorowa pod red. Andrzeja Michałowskiego), Warszawa 1997
Zabytki Sztuki w Polsce. Śląsk, (praca zbiorowa pod red. Sławomira Brzezickiego, Christine Nielsen, Grzegorza Grajewskiego, Dietmara Poppa), Warszawa 2006