Czerniec - Park

Czerniec (Schwarzau)

 

Park
(nr rej.: 692/L z 25.06.1986)

 

Park naturalistyczno-krajobrazowy, założony w 4 ćwierci XIX stulecia, przekształcony w 1 ćwierci XX wieku. Znajduje się w północnej części miejscowości. Jest elementem założenia parkowo-pałacowego. Do czasów współczesnych przetrwał jedynie park, którego układ jest w znacznym stopniu zatarty. Splądrowany w 1945 roku pałac został w okresie powojennym rozebrany.


Układ parku jest regularny – założony został na planie prostokąta. Obszar założenia wyznaczają drogi oraz wysuszone rowy wodne. Elementem organizującym układ parku jest podłużna polana, znajdująca się w jego centralnej części. Od strony północnej, za polaną znajduje się staw z wyspą. Drzewostan parku skoncentrowany jest wokół polany oraz przy, w większości zatartych, dawnych drogach spacerowych. Najliczniej występujące gatunki drzew to: dęby szypułkowe, graby pospolite, lipy drobnolistne, kasztanowce białe i świerki pospolite.

opr. Piotr Bieruta, Paula Chruściel

Literatura:
Marlena Kot Zarys historii parafii p.w. Michała Archanioła w Siedlcach, Legnica 2004 - (http://poligor.w.interia.pl/praca_historia/INDEX.HTM)
Konrad Klose Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924
Maciej Hoffman Ścieżka dydaktyczna. Poznajemy swoją miejscowość i okolicę, Legnica 2003 - (http://katecheza.siedlce.w.interia.pl/scenariusz/index.htm)
Jerzy Pilch Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Grzegorz Polewczyk Oswajanie obcej przestrzeni kulturowej. Przykład wsi Czerniec na Dolnym Śląsku, Poznań 2005 – (http://poligor.w.interia.pl/)
Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo Legnickie w Studia i Materiały 4/19 (7) (praca zbiorowa pod red. Andrzeja Michałowskiego), Warszawa 1997
Zabytki Sztuki w Polsce. Śląsk, (praca zbiorowa pod red. Sławomira Brzezickiego, Christine Nielsen, Grzegorza Grajewskiego, Dietmara Poppa), Warszawa 2006