Czerniec - Dzwonnica

Czerniec (Schwarzau)

 

Dzwonnica
(nr rej.:162/A/03 z 25.02.2003)

 

Wolno stojąca dzwonnica usytuowana jest na terenie cmentarza przykościelnego. Została wzniesiona w XIX wieku. Wieża wykonana jest drewna w konstrukcji słupowej, szalowanej. Wznosi się na ceglanej, kwadratowej w planie, podmurówce. Jej pierwsza kondygnacja jest czworoboczna, górna ośmioboczna z otworami okiennymi. Konstrukcje wieńczy ośmiopołaciowy hełm, kryty łupkiem.

opr. Piotr Bieruta

 

 

Literatura:
Marlena Kot Zarys historii parafii p.w. Michała Archanioła w Siedlcach, Legnica 2004 - (http://poligor.w.interia.pl/praca_historia/INDEX.HTM)
Konrad Klose Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924
Maciej Hoffman Ścieżka dydaktyczna. Poznajemy swoją miejscowość i okolicę, Legnica 2003 - (http://katecheza.siedlce.w.interia.pl/scenariusz/index.htm)
Jerzy Pilch Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Grzegorz Polewczyk Oswajanie obcej przestrzeni kulturowej. Przykład wsi Czerniec na Dolnym Śląsku, Poznań 2005 – (http://poligor.w.interia.pl/)
Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo Legnickie w Studia i Materiały 4/19 (7) (praca zbiorowa pod red. Andrzeja Michałowskiego), Warszawa 1997
Zabytki Sztuki w Polsce. Śląsk, (praca zbiorowa pod red. Sławomira Brzezickiego, Christine Nielsen, Grzegorza Grajewskiego, Dietmara Poppa), Warszawa 2006