Chróstnik - Park

Chróstnik (Brauchitschdorf)

 

Park
(nr rej.: 461/L z 22.09.1976)

 

Założenie parkowe w Chóstniku usytuowane jest w północnej części wsi. Jest związane z zabytkową, barokową rezydencją. Kompleks składa się z ogrodu ozdobnego, założonego w XVII stuleciu i przekształconego w pierwszej połowie XVIII wieku oraz parku romantycznego utworzonego na początku wieku XIX.


Najstarsza część założenia – ogród ozdobny założony został na planie kwadratu, wyznaczonego przez kanał wodny. We wschodniej partii ogrodu znajduje się budynek rezydencji. Przed fasadą pałacu (elewacją wschodnią) utworzono paradny dziedziniec, zasadniczą część ogrodu zaplanowano po jego stronie zachodniej i połączono z rezydencją za pomocą kamiennego mostku. W wyniku kolejnych przekształceń powstał park romantyczny, który znajduje się po zachodniej stronie ozdobnego ogrodu. Jest to swobodnie uformowana partia z licznymi nasadzeniami, w której północno-zachodnim narożniku usytuowany jest staw z niewielką wyspą z ruinami wieży mieszkalnej. Założenie obecnie jest znacznie zaniedbane. Zatarciu uległ dawny układ spacerowy, nastąpił niekontrolowany rozrost roślinności. Drzewostan parku tworzą lipy drobnolistne, dęby szypułkowe, świerki pospolite i graby pospolite. Okazy pomnikowe to: platan klonolistny, jesion wyniosły, lipa szerokolistna, trzy wiązy szupułkowe i dwa graby pospolite.

opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Alexander Duncker Die ländlichen Wohnsitze, Schlösser und Residenzen der ritterschaftlichen Grundbesitzer in der preußischen Monarchie… Berlin 1857 - 1883
Henryk Ciesielski, Hanna Wrabec Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, Legnica 1997
Konrad Klose Beiträge zur Geschichte der Stadt Lüben, Lüben 1924
Hanna Kozaczewska-Golasz Mauzolea i kaplice grobowe od XVI do początków XX wieku w dawnym województwie legnickim, Wrocław 2001
Jerzy Pilch Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Robert Weber Schlesische Schlosser T. 1-3. Dresden 1909-1913
Wykaz zabytkowych cmentarzy w Polsce. Województwo Legnickie w Studia i Materiały 4/19 (7) (praca zbiorowa pod red. Andrzeja Michałowskiego), Warszawa 1997
Zabytki Sztuki w Polsce. Śląsk, (praca zbiorowa pod red. Sławomira Brzezickiego, Christine Nielsen, Grzegorza Grajewskiego, Dietmara Poppa), Warszawa 2006