Rezerwat przyrody „Skarpa Storczyków”

Rezerwat przyrody „Skarpa Storczyków”

 

Rezerwat utworzony został w 1993 roku na skarpie Pradoliny Głogowskiej. Położony jest w północno-zachodniej części Gminy Rudna. Zajmuje powierzchnie 65,17 hektarów. Granica wschodnia rezerwatu sąsiaduje z zabudowaniami położonej nieopodal wsi Orsk. Od południowo-zachodniej strony otoczony jest łąkami i pastwiskami Doliny Odry. W zachodniej części rezerwatu znajduje się głębokie, koliste starorzecze odrzańskie, wzbogacające rezerwat w środowisko wodne i bagienne.

Rezerwat składa się z kompleksu leśnego, ze stromą skarpą, poprzecinaną wąwozami, porośniętą lasem buczyny niżowej, gradu, łęgu, trzystrumieniowego i jesionowo-olszowego oraz kwaśnej dąbrowy. Na jego terenie znajduje się jedno z unikatowych w skali polski stanowisko storczyka kruszczyka połabskiego (Epipactis albensis). Ponadto w rezerwacie występują liczne okazy rzadkich gatunków flory. Te rośliny to m.in.: paprotka zwyczajna, wiciokrzew pomorski, berberys zwyczajny, lilia złotogłów, pajęcznica gałęziasta, kokorczyka wonna, konwalia majowa. Oprócz stanowiska storczyka, ścisłą ochroną objęte zostały dwa siedliska roślin wodno-bagiennych: kotewki, zwanej orzechem wodnym (wpisanej do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin) oraz grzybienia białego. Na obszarze rezerwatu zlokalizowano cztery gatunki chronionych grzybów: purchawicę olbrzymią (która wytwarza największy na świecie owocnik, 20 kg wagi i 70 cm średnicy), soplówkę gałęzistą, (rozwijającą się i rozkładającą martwe drzewa bukowe), szmaciaka gałęziastego oraz sromotnika bezwstydnego. Rezerwat zasiedlają różnorodne gatunki ptactwa - ochroną objęto pięć: bociana czarnego, siniaka, dzięcioła zielonego, muchołówkę białoszyją oraz trzmielojada.

Odwiedzając, niezależnie od pory roku, „Skarpę Storczyków” należy to zgłosić Leśniczemu Leśnictwa Orsk, który sprawuje bezpośredni nadzór nad rezerwatem.

opr. Małgorzata Biadala

Źródła:
Antoni Bok, Związek gmin „Zagłębia Miedziowego”. Przewodnik przyrodniczo-turystyczny, Polkowice 2006
Gmina Rudna – Folder informacyjny, Rudna
Rudna. Ilustrowana Monografia Gminy, praca zbiorowa pod red. Stanisława Tokarczuka, Lubin 2010