opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

MASZKARON

Maszkaron - maskaron; motyw dekoracyjny, zwykle w postaci stylizowanej głowy ludzkiej lub na pół zwierzęcej, nierzadko o groteskowo wykrzywionych rysach i fanatycznym układzie włosów.

MAURESKA

Maureska - moreska; płaszczyznowy ornament roślinny o symetrycznym układzie, złożony ze splecionych, silnie stylizowanych łodyg, liści i kwiatów, szczelnie pokrywający pole dekoracji.

MAUZOLEUM

Mauzoleum - okazały monumentalny grobowiec, zazwyczaj w formie wolno stojącej, bogato zdobionej budowli.

MEANDER

Meander - ornament ciągły utworzony z linii załamujących się rytmicznie pod kątem prostym, występujący w wielu wariantach, od zupełnie prostych do bardzo urozmaiconych, stosowany m. in. w architektonicznej dekoracji wnętrz.

NAGROBEK

Nagrobek - pomnik nagrobny, zazwyczaj w postaci kompozycji architektoniczno - rzeźbiarskiej, upamiętniający miejsce pochowania zmarłego. Terminem tym bywają określone pomniki nagrobne różne pod względem wielkości i ukształtowania.

NISZA

Nisza - wgłębienie w murze najczęściej prostopadłościenne lub pół cylindryczne, u góry zakończone zwykle półkoliście lub przesklepione w formie konchy, czasem zwieńczone odcinkiem gzymsu lub małym trójkątnym frontem, niekiedy też ujęte po bokach w kolumienki lub pilastry. Nisza ma charakter dekoracyjny i bywa czasem przeznaczona do ustawienia rzeźby figularnej, wazonu itp.