opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

ATTYKA

Attyka - ścianka lub balustrada usytuowana ponad koronującym gzymsem budynku, wieńcząca elewację oraz zasłaniającą jego niskie poddasze lub połacie dachu całego budynku albo jego części.

{gallery}slownik/A/attyka{/gallery}

BASTEJA

Basteja - budowla fortyfikacyjna, będąca murowanym lub ziemnym umocnieniem w formie niskiej, przysadzistej baszty obronnej. Zbudowana na planie półkola, wieloboku lub podkowy, wysunięta przed mur obronny, była stanowiskiem ogniowym artylerii, blokującym dostęp do linii umocnień obronnych.

{gallery}slownik/B/basteja{/gallery}

BASZTA ŁUPINOWA

Baszta łupinowa - baszta w murze obronnym otwarta od strony wewnętrznej zamku.

BIFORIUM

Biforium - dwudzielne, przedzielone pośrodku pionowo kolumienką lub słupkiem arkadowe okno albo przezrocze romańskie lub gotyckie.

{gallery}slownik/B/biforium{/gallery}

BLANKI

Blanki - krenelaż; zębate zwieńczenie średniowiecznych murów lub baszt obronnych, z rytmicznie rozmieszczonymi prostokątnymi prześwitami. Blanki pełniły funkcję osłony strzelających przez prześwity łuczników.

{gallery}slownik/B/blanki{/gallery}

BLENDA

Blenda - otwór ślepy; płytka wnęka w murze o kształcie arkady lub okna, stosowana zazwyczaj w elewacjach budynków jako element dekoracyjny, rzadziej ze względów techniczno-praktycznych w celu odciążenia ściany przez zmniejszenie grubości muru.