opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

KRUŻGANEK

Krużganek - długi ganek usytuowany wzdłuż zewnętrznej ściany budynku, zazwyczaj obiegającej dziedziniec z jednej lub kilku kondygnacjach, przykryty stropem lub sklepieniem krzyżowym, na zewnątrz otwarty zazwyczaj arkadami filarowymi lub kolumnowymi. Krużganek pełni funkcje komunikacyjne, łącząc ze sobą usytuowane wzdłuż niego pomieszczenia.

KRYPTA

Krypta - w starożytności podziemny, sklepiony korytarz, w okresie starochrześcijańskim - sklepiona komora grobowa w katakumbach, w późniejszym wiekach - sklepione podziemie kościoła, mieszczące relikwie lub grób świętego, a także przeznaczone do chowania zmarłych dostojników duchownych i świeckich.

KWIATON

Kwiaton - element dekoracyjny charakterystyczny dla motywów architektury gotyckiej i neogotyckiej wieńczący hełmy wież, szczyty, pinakle, wimpergi. Kwiatony wykonywano głównie z kamienia, nadając im formę dwu lub czteroramiennego pęku kwiatów albo liści ułożonych w jednej lub kilku kondygnacjach.

LATARNIA

Latarnia - w architekturze nadbudówka w postaci okrągłej lub wielobocznej wieżyczki, wieńcząca dach lub kopułę, przykryta odrębnym hełmem oraz mająca wiele okien na swym obwodzie, stosowana do oświetlania danego wnętrza światłem dziennym doprowadzonym od góry.

LIZENA

Lizena - pionowy, płaski pas nieznacznie występujący z lica ściany, różniący się od pilastra brakiem bazy i głowicy. Stosowany w architekturze nowożytnej i nowoczesnej, zazwyczaj w układzie rytmicznym, w celu podziału i ożywienia powierzchni elewacji budowli lub powierzchni ścian pomieszczeń.

LOGGIA

Loggia - wnęka w zewnętrznej płaszczyźnie budynku, otwarta na zewnątrz, oddzielona drzwiami i oknem od pomieszczeń wewnętrznych. Loggia może być jedno lub wielokondygnacyjna, otwarta lub zamknięta (przeszklona). Występowała w renesansie w budownictwie pałacowym np. zamek na Wawelu, zamek w Pieskowej Skale, w Baranowie Sandomierskim.

Więcej artykułów…

  1. LUKARNA
  2. ŁUK
  3. MANIERYZM
  4. MANSARDA