opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

KARTUSZ HERBOWY

Kartusz herbowy - wydzielona płaszczyzna, przeznaczona do umieszczania na niej inskrypcji, emblematu. Jej obramienie zwykle przypomina zwój. Jest to motyw dekoracyjny szeroko stosowany w sztuce baroku zarówno w architekturze, jak i grafice.

KONCHA

Koncha - półkopuła, sklepienie mające kształt pionowo odciętej połowy czaszy zamykającej absydę, zwane niekiedy sklepieniem konchowym.

KONDYGNACJA

Kondygnacja - część budowli zawarta między bezpośrednio nad sobą położonymi stropami. Rozróżnia się kondygnację podziemną, przyziemną, nadziemną.

KONSOLA

Konsola - element architektoniczny w postaci ozdobnego wspornika kamiennego lub drewnianego, mający zazwyczaj formę esownicy lub woluty, stosowany w architekturze wielu epok do celów konstrukcyjno - dekoracyjnych np. do podtrzymania gzymsu, balkonu, zwieńczenia otworu.

KOPUŁA

Kopuła - sklepienie zamknięte o kształcie czaszy budowane nad pomieszczeniami o planie kwadratowym, wielobocznym lub okrągłym.

KRUCHTA

Kruchta - przedsionek kościoła usytuowany przed głównym wejściem, niekiedy także przed bocznym wejściem do nawy lub zakrystii. Kruchta to również wyodrębnione pomieszczenie wewnątrz kościoła, zwykle pod chórem muzycznym lub w dolnej kondygnacji wieży stojącej na osi fasady świątyni.

Więcej artykułów…

  1. KRUŻGANEK
  2. KRYPTA
  3. KWIATON
  4. LATARNIA