opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

FESTON

Feston - motyw dekoracyjny postaci podwieszonego po bokach, a zwisającego pośrodku ku dołowi pęku liści, kwiatów i owoców lub zwisającego w taki sposób pasa tkaniny.

FILAR

Filar - pionowa podpora, spełniająca podobną rolę co kolumna, wykonana z kamienia, cegły lub betonu i mająca przekrój wieloboczny. Filar jest w architekturze jednym z najstarszych elementów podporowo - dźwigających, stosowanym już w starożytności (Egipt, Grecja, Rzym).

FRONTON

Fronton - w architekturze klasycznej niski trójkątny szczyt nad portykiem, który ograniczały krawędzie boczne dachu dwuspadowego. Wewnętrzne pole frontu, gładkie lub wypełnione dekoracją rzeźbiarską, nosi nazwę tympanonu. Jako element ornamentowy stosowany jest także jako dekoracyjne zwieńczenie obramowań okiennych i drzwiowych, portali, ołtarzy itd. W architekturze nowożytnej można spotkać frontony stanowiące segment kręgu, półowalne, przerywane lub wyłamywane.

FRYZ

Fryz - pozioma część belkowania w klasycznych porządkach architektonicznych oraz wywodzących się z nich stylach architektonicznych nowożytnych, zawarta między architrawem a gzymsem.

GZYMS

Gzyms - element architektoniczny w postaci poziomej, zwykle profilowanej listwy wystającej przed lico muru, która chroni elewację budynku przed ściekającą wodą deszczową. Nierzadko pełni też funkcję ozdobną. W tym ostatnim przypadku gzyms tworzyć może kilka profilowanych listew z dodatkowymi ozdobami umieszczonymi nad lub pod listwami. Gzyms (geison) w architekturze starożytnej Grecji i Rzymu był jednym z elementów belkowania. Chronił fryzy i koronował całe belkowanie. Dziś wykonuje się w budownictwie gzymsy o formach zupełnie prostych i ściśle funkcjonalnych.

HERB

Herb - oznaka osoby, rodu związku, zrzeszenia, miasta, prowincji lub państwa, ustalona według określonych zasad. Często stosowane jako element dekoracyjny, występujący na elewacjach i we wnętrzach budynków, na tablicach erekcyjnych, pamiątkowych i wotywnych, na nagrobkach i epitafiach oraz na różnych elementach wyposażenia wnętrz.