opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

ENTAZIS

Entazis - entasis; nieznaczne wybrzuszenie trzonu kolumny doryckiej, występującej mniej więcej na jednej trzeciej jej wysokości, stosowane ze względów wizualnych.

ENTRE COEUR ET JARDIN

Entre cour et jardin - fr. między dziedzińcem a ogrodem; typ pałacu barokowego, wykształconego we Francji w XVII wieku. Główny budynek, zwany corps de logis, leżał na osi między dziedzińcem honorowym (cour d' honneur) a ogrodem, znajdującym się na tyłach pałacu.

EPITAFIUM

Epitafium - ozdobna tablica dla uczczenia pamięci zmarłego, umieszczana zazwyczaj na ścianach lub filarach kościoła często w sąsiedztwie grobu zmarłego, a zawierająca poświęcony mu napis, niekiedy jego portret albo scenę figuralną, a także odpowiednie symbole i alegoryczne atrybuty.

FACJATA

Facjata - pomieszczenie mieszkalne w przestrzeni strychowej, wydzielone z niej ścianami, które przenikając przez połać dachu formują nadbudowę nad koronującym gzymsem budynku. Facjata jest pokryta odrębnym dachem.

FASADA

Fasada - główna elewacja budynku odróżniająca się od pozostałych okazałością, bogatszą kompozycją architektoniczną i dekoracyjnością, zawierająca głównie wejście do budynku.

FASETA

Faseta - inaczej faza - ukos, ucios, skośne ścięcie narożnika lub graniastej krawędzi, w celu ochrony przed uszkodzeniem od przypadkowego uderzenia; w budownictwie faseta (faska): wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami; wyokrąglone naroże lub ozdobny gzyms na połączeniu ściany i sufitu lub ściany i posadzki.

Więcej artykułów…

  1. FESTON
  2. FILAR
  3. FRONTON
  4. FRYZ