opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

DACH PULPITOWY

Dach pulpitowy - tzn. jednospadowy. Rodzaj dachu stromego o jednostronnie nachylonej połaci.

DWÓR

Dwór - dom mieszkalny o funkcjach rezydencji, typowy dla mniejszych posiadłości ziemskich, wznoszony w Polsce i użytkowany zgodnie ze swym przeznaczeniem od średniowiecza do czwartego dziesięciolecia XX wieku.

DZIEDZINIEC

Dziedziniec - wydzielona, niezadaszona przestrzeń w budynku lub zespole budynków. Dziedziniec pełnił niegdyś funkcje użytkowo-reprezentacyjne. Mógł być zamknięty – otoczony ze wszystkich stron, albo otwarty – przynajmniej jedna strona nie była zamknięta. Dziedzińce występowały w budownictwie świeckim i sakralnym. W zamkach były zamknięte krużgankami, a w pałacach – arkadowe, otoczone loggiami.

EKLEKTYZM

Eklektyzm - kierunek polegający na łączeniu w jednej budowli w sposób swobodny, często niezgodnych ze sobą, elementów wybranych z różnych stylów architektonicznych.

EMPIRE

Empire - styl cesarstwa, odmiana późnego klasycyzmu, wykształcona we Francji w pierwszym piętnastoleciu XIX wieku, charakterystyczna głównie dla okresu panowania cesarza Napoleona I. Architektura ta charakteryzuje się większymi wpływami sztuki antycznej, a także licznymi motywami egipskimi.

EMPORA

Empora - galeria lub trybuna wsparta na filarach, kolumnach albo wspornikach, kryta lub odkryta, stosowana głównie w budowlach sakralnych w celu powiększenia użytkowej powierzchni ich wnętrz lub też w celu utworzenia wyodrębnionego pomieszczenia dla określonej grupy ludzi (zakonnic, zakonników, dworu, kobiet).