opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

BONIOWANIE

Boniowanie - dekoracyjne opracowanie lica muru kamiennego lub jego naśladownictwo wykonane w tynku. Polega na zaakcentowaniu profilami zewnętrznych krawędzi prostokątnych ciosów kamienia i utworzeniu w ten sposób efektownych poziomych i pionowych podziałów. Z kolei powierzchnia samych ciosów może być polerowana, groszkowana czy szlifowana itp. Boniowanie może dotyczyć całości elewacji lub jej fragmentu (np. cokołu, narożników czy portali). Znane od czasów rzymskich, rzadkie w średniowieczu, popularne od renesansu (np. w architekturze pałacowej) do dziś.

BUKRANION

Bukranion - ornament architektoniczny, najczęściej w postaci czaszki byka ozdobionej spływającymi z jej rogów wstęgami, dekoracyjnymi wisiorami oraz girlandami z liści, kwiatów i owoców.

CAMPANILLE

Campanille - kampanila, dzwonnica kościelna zbudowana obok budynku kościoła. Rozwiązanie architektoniczne wytworzone we wczesnym chrześcijaństwie we Włoszech.

CIOS

Cios - blok kamienny przycięty w kształcie prostopadłościanu lub sześcianu, osadzany w murze w regularnie układanych warstwach. Licowa powierzchnia ciosu jest obrobiona: dłutowaniem, młotkowaniem, szlifowaniem, itp.

COKÓŁ

Cokół - najniższy nadziemny fragment budynku, wysunięty do przodu (lub cofnięty) w stosunku do wyższych partii muru, stanowiący jego podstawę konstrukcyjną lub tylko wizualną; także podobny element w odniesieniu do takich architektonicznych składników budynku jak kolumna, filar, pilaster, portal.

DACH NAMIOTOWY

Dach namiotowy - dach o trójkątnych połaciach zbiegających się w jednym wierzchołku. Szczególnym przypadkiem takiego dachu jest pokrycie stożkowe.