opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

ZWORNIK SKLEPIENNY

Zwornik sklepienny - klucz sklepienny; element łęku: środkowy kliniec w szczycie arkady lub na skrzyżowaniu żeber gotyckiego sklepienia. Kładziony jako ostatni, spaja konstrukcję w całość. Często akcentowany jest kształtem odrębnym i zdobiony rzeźbionym ornamentem.