opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

ZWORNIK

Zwornik - szczytowy kliniec łuku lub niektórych typów sklepienia, zazwyczaj bogato profilowany i ozdobiony dekoracją rzeźbiarską, wykonywany z ceramiki lub kamienia, charakterystyczny zwłaszcza dla gotyckich sklepień krzyżowo-żebrowych.