opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

ZAMEK

Zamek - rodzaj twierdzy, obiekt warowny, stanowiący zamknięty zespół urządzeń obronnych oraz zabudowań mieszkalnych. Zamki wznoszono ze względów obronnych w ważnych punktach strategicznych oraz jako reprezentacyjne siedziby władców, przedstawicieli władzy państwowej , magnatów oraz dostojników świeckich i kościelnych.