opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

WSPORNIK

Wspornik - element architektoniczny pełniący funkcję podpierającą, osadzony w ścianie i wysunięty znacznie przed jej lico. W ubiegłych okresach historii architektury wspornik wykonywano z cegły lub kamienia, rzadziej z drewna, zwykle bogato profilowano i dekorowano.