opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

WOLE OKO

Wole oko (oeil-de-boeuf) – niewielkie okrągłe lub owalne okno, otoczone zazwyczaj ozdobnym obramieniem, umieszczane dawniej w górnych kondygnacjach budynku, frontonach, niekiedy nad oknami lub drzwiami, nierzadko również we wnętrzach w celu umożliwienia ich pośredniego lub dodatkowego oświetlenia.