opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

WNĘKA

Wnęka - wgłębienie w murze mogące mieć różne kształty i rozmiary, proste lub dekoracyjnie obramione.