opr. Piotr Bieruta

Literatura:
Wilfried Koch Style w architekturze, Warszawa 1996
Stefan Kozakiewicz Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996
Zdzisław Mączeński Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 2005

WITRAŻ

Witraż - wypełniająca otwór okienny kompozycja figularna lub ornamentalna z barwnych szkieł połączonych ołowianymi ramkami osadzonymi między żelaznymi sztabami. Witraż stosowany jest głównie w budownictwie sakralnym.